Välkommen till Malmö Anhörigförening, MAF

startmaf

Malmö Anhörigförening är en ideéll, oberoende förening med uppgift att främst stödja äldre vårdbehövande och deras anhöriga.

Verksamheten startade 1992 och vi är idag ca 600 medlemmar.

Sedan juni 2014 är Malmö Anhörigförening ansluten till Anhörigas Riksförbund, AHR.

MAFs expedition finns i Limhamns Folkets Hus, Malmö, och där MAFs anhörigrådgivare arbetar fyra dagar i veckan.

Adress: Linnégatan 61, 216 14 Limhamn

Telefon: 040-511562

SMS: 0760-338996

E-mail – maf-malmo@telia.com

MAFs egen hemsida – www.mafmalmo.se

MAF finns också på FaceBook, sök på Malmö Anhörigförening.

Hur arbetar föreningen?

MAF driver en stöd- och rådgivningsverksamhet i föreningens lokal i Limhamns Folkets Hus. Hit kan alla, även ni som inte hunnit bli medlemmar, ringa och ställa frågor angående vård- coh omsorg i Malmö Stad.

MAFs anhörigrådgivare bistår vid vårdplaneringar och möten med olika myndigheter, informerar främst äldre och anhöriga om deras rättigheter samt hjälper till med skrivelser och överklagan till olika instanser.

Vi lyssnar försöker vara ett stöd till dem som behöver någon att prata med. Vi hjälper till att starta olika anhöriggrupper exempelvis på vårdboenden.

Ofta räcker vår kunskap inte till och då kontaktar vi olika experter exempelvis geriatriker, jurist, demenssjuksköterskor, dietist och personer med lång erfarenhet av vård och omsorg.

MAF arrangerar föreläsningar och debatter, uppvaktar politiker och deltar i det offentliga samtalet.

MAF informerar på Malmö högskola, Lunds Universitet, på olika vårdutbildningar samt tar emot och berättar för studenter på olika nivåer om föreningen, anhörigperspektivet, om äldre och om stöd till anhöriga.

MAF har bl.a.  representanter i Malmös FoU-enhet för äldrefrågor,  CASE-brukarråd vid Lunds Universitet och rad olika projekt som berör äldre, multisjuka eller anhöriga.

Några profilfrågor:

Under många år har MAF krävt bättre bemanning, utbildning och anpassade boenden inom äldreomsorgen och vi är aktiva i debatten kring de här frågorna.

Som medlem i föreningen får du:
• Tidningen Vi Anhöriga 4 nr/år
• MAF-info, vårt eget informations blad
• Medlemskap i Anhörigas Riksförbund, AHR
• Föreläsningar och Debatter
• Erfarenhetsutbyte (Anhöriggrupper) och stöd
Allt detta för bara 175 kr/år

Medlemskap – Tillsammans kan vi!
Hjälp oss att stödja vår viktiga verksamhet med DITT medlemskap.

Årsavgift: 175 kr medlem, 50 kr för övriga familjemedlemmar
Bankgiro: 5081-8343     OBS: Nytt bankgiro

 

Kontaktuppgifter:
MAFs expedition:
 Eva Wiman, Anhörigrådgivare
Linnégatan 61, 216 14 Limhamn
040-51 15 62
maf-malmo@telia.com

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>