MAF-MALMÖ

Välkommen till Malmö Anhörigförening!

 

Telefon: 040-51 15 62 E-post: maf-malmo@telia.com

 

 

Malmö Anhörigförening, MAF, är en ideell, opolitisk och oberoende förening som främst arbetar för äldres och anhörigas rättigheter inom omsorgen i kommun, region och primärvård. MAF bildades i augusti 1992 i samband med ÄDEL-reformen. Reformen innebar att kommunerna fick ta över ansvaret för långvarig service, vård och omsorg för äldre och handikappade och genom detta ta över delar av ansvar från landstingen.

Anhörigas arbetsinsatser kräver ett erkännande, en stor respekt samt delaktighet inom all omsorg. Genom samverkan med olika aktörer ser MAF större möjligheter än hinder för en kvalitetshöjning inom omsorgen för anhöriga och deras närstående. Anhöriga måste bli lyssnade på och få en självklar röst tillsammans med deras närstående!

 

MAF:s expedition finns i Limhamns Folkets Hus, där den anställde verksamhetsansvarige har sitt kontor. Verksamhetsansvarige arbetar på flexibla tider så ring och boka in en tid för besök på expeditionen. Varmt välkommen att kontakta oss i Malmö Anhörigförening!

 

 

 

 

 

 

Brister det i omsorgen av din närstående,

ring Malmö Anhörigförening.

 

1997 startade MAF telefonrådgivning!

 

Vi lyssnar, ger stöd och konkreta råd

utifrån hela familjens rättigheter.

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

Linnégatan 61, 216 14 Limhamn

Telefon: 040-51 15 62

SMS: 0760-33 89 96

E-mail: maf-malmo@telia.com

MAF:s egen hemsida: www.mafmalmo.se

 

 

Så arbetar Malmö Anhörigförening, MAF

 

MAF driver en stöd- och rågivningsverksamhet i föreningens lokal i Limhamns Folkets Hus. Hit kan alla, även ni som inte hunnit bli medlemmar, ringa och ställa frågor angående vård- och omsorg i Malmö kommun.

MAFs anhörigrådgivare bistår vid vårdplaneringar och möten med olika beslutsfattare inom vård- och omsorg, informerar främst äldre och anhöriga om deras rättigheter, samt hjälper till med skrivelser och överklagande till olika instanser.

Vi lyssnar och försöker vara ett stöd för dem som behöver någon att prata med. Föreningen hjälper till att starta olika riktade anhöriggrupper och anhörigföreningar på vårdboenden.

När vår kunskap inte räcker till så kontaktar vi olika sakkunniga exempelvis geriatiker, jurist, demenssjuksköterska, dietist, andra ideella föreningar eller personer med lång erfarenhet av vård och omsorg.

MAF arrangerar föreläsningar och debatter, uppvaktar politiker och deltar i det offentliga samtalet.

MAF informerar bl.a. på Malmö högskola, Lunds Universitet, på olika vårdutbildningar samt tar emot och informerar studenter på olika nivåer om vår verksamhet inom föreningen, om anhörigperspektivet, om äldre och om generellt stöd till anhöriga.

Föreningen har bl a representanter i Malmös FoU-enhet för äldrefrågor, CASE-brukarråd (avslutat 2016) vid Lunds Universitet och deltar i en rad olika projekt som berör äldre, multisjuka, funktionshindrade och deras anhöriga.

 

 

 

Profilfrågor

 

Medlemskapet i Malmö Anhörigförening, MAF, ger dig information, kunskap och stöd för både äldre, yngre och deras anhöriga, samt, sedan juni 2014, medlemskap i Anhörigas Riksförbund, AHR.

 

Under många år har MAF krävt utökad och bättre bemanning, utbildning samt tillräcklig tillgång till särskilda boenden inom omsorgen i Malmö och föreningen är fortfarande aktiv i debatten kring de här frågorna.

 

En stark förening gör intryck på beslutsfattare. Många medlemmar ger större möjligheter att göra våra röster hörda, för att förändra och förbättra omsorgen i Malmö.

 

Du som vill bli medlem i Malmö Anhörigförening, MAF, kan ringa expeditionen 040-51 15 62 eller maila maf-malmo@telia.com.

 

 

 

Som medlem i föreningen får du:

 

Möjlighet till telefonrådgivning och samtalsstöd

Stöd vid vårdplaneringar och möten med beslutsfattare

Hjälp att överklaga negativa beslut

MAF-info, föreningens eget informationsblad

Tillgång till föreläsningar och debatter

Erfarenhetsutbyte (Anhöriggrupper) och stöd

Medlemskap i Anhörigas riksförbund, AHR

Tidningen Vi Anhöriga 4 nummer om året

 

 

Årsavgift per medlem: 175 kr/år, 50 kr/år för övriga familjemedlemmar på samma bostadsadress

Bankgiro: 5081-8343 (OBS - nytt bankgiro)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter:

MAFs expedition: Eva Wiman, Verksamhetsansvarig/Anhörigrådgivare

Adress:

Linnégatan 61

216 14 Limhamn

Telefon:

040-511562

E-post:

maf-malmo@telia.com