Välkommen till Malmö Anhörigförening, MAF

startmaf

Öppna medlemsmöten

Malmö Anhörigförening har öppna medlemsmöten på expeditionen en söndag i månaden. Alla medlemmar välkomna, ingen föranmälan. Söndagen den 28 maj kl 13.30 – 16.00.

 

Malmö Anhörigförening, MAF, är en ideell, opolitisk och oberoende förening som främst arbetar för äldres och anhörigas rättigheter inom omsorgen i kommun, region och primärvård. Genom samverkan med olika aktörer ser MAF större möjligheter än hinder för en kvalitetshöjning inom omsorgen för anhöriga och deras närstående.  Anhörigas arbetsinsatser kräver ett erkännande, en stor respekt samt delaktighet  inom all omsorg. Anhöriga måste bli lyssnade på och få en självklar röst tillsammans med deras närstående.

MAF har sin expedition i Limhamns Folketshus, där den anställde verksamhetsansvarige (anställd på 80%) har sitt kontor.  Verksamhetsansvarige arbetar på flexibla tider så man måste ringa och boka in en tid för besök på expeditionen. Varmt välkommen att kontakta oss i Malmö Anhörigförening!

Adress: Linnégatan 61, 216 14 Limhamn

Telefon: 040 – 51 15 62

SMS: 0760-338996

E-mail – maf-malmo@telia.com

MAFs egen hemsida – www.mafmalmo.se

Sedan juni 2014 är föreningen ansluten till Anhörigas Riksförbund, AHR. Förbundet bevakar och driver anhörigfrågorna nationellt.

Hur arbetar föreningen?

MAF driver en stöd- och rådgivningsverksamhet i föreningens lokal i Limhamns Folkets Hus. Hit kan alla, även ni som inte hunnit bli medlemmar, ringa och ställa frågor angående vård- och omsorg i Malmö Stad.

MAFs anhörigrådgivare bistår vid vårdplaneringar och möten med olika beslutsfattare inom vård- och omsorg, informerar främst äldre och anhöriga om deras rättigheter samt hjälper till med skrivelser och överklagan till olika instanser.

Vi lyssnar och försöker vara ett stöd till dem som behöver någon att prata med. Föreningen hjälper till att starta olika anhöriggrupper, även på vårdboenden.

När vår kunskap inte räcker till så kontaktar vi olika sakkunniga exempelvis geriatriker,  jurister, demenssjuksköterskor, dietist,  andra ideella föreningar eller personer med lång erfarenhet av vård och omsorg.

MAF arrangerar föreläsningar och debatter, uppvaktar politiker och deltar i det offentliga samtalet.

MAF informerar på Malmö högskola, Lunds Universitet, på olika vårdutbildningar samt tar emot och informerar studenter på olika nivåer om vår verksamhet inom föreningen, anhörigperspektivet, om äldre och om stöd till anhöriga.

Föreningen har bl.a.  representanter i Malmös FoU-enhet för äldrefrågor,  CASE-brukarråd vid Lunds Universitet och deltar i en rad olika projekt som berör äldre, multisjuka, funktionshindrade och deras anhöriga.

Några profilfrågor:

Under många år har MAF krävt bättre bemanning, utbildning och anpassade boenden inom äldreomsorgen och vi är aktiva i debatten kring de här frågorna.

Som medlem i föreningen får du:
• Tidningen Vi Anhöriga 4 nr/år
• MAF-info, vårt eget informations blad
• Medlemskap i Anhörigas Riksförbund, AHR
• Föreläsningar och Debatter
• Erfarenhetsutbyte (Anhöriggrupper) och stöd
Allt detta för bara 175 kr/år

Medlemskap – Tillsammans kan vi!
Hjälp oss att stödja vår viktiga verksamhet med DITT medlemskap.

Årsavgift: 175 kr medlem, 50 kr för övriga familjemedlemmar
Bankgiro: 5081-8343     OBS: Nytt bankgiro

 

Kontaktuppgifter:
MAFs expedition:
 Eva Wiman, Verksamhetsansvarig/Anhörigrådgivare
Linnégatan 61, 216 14 Limhamn
040-51 15 62
maf-malmo@telia.com

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>