Välkommen till Malmö Anhörigförening, MAF

startmaf

Malmö Anhörigförening, MAF, har sin expedition i Limhamns Folkets hus. MAF är en ideell, oberoende och opolitisk förening som främst arbetar för äldres och deras anhörigas rättigheter inom vård- och omsorg. MAF har en anhörigrådgivare anställd på 80% och som jobbar på flexibla tider så ring gärna och boka in en tid för besök på vår expedition. Välkommen att kontakta oss!

Adress: Linnégatan 61, 216 14 Limhamn

Telefon: 040-511562

SMS: 0760-338996

E-mail – maf-malmo@telia.com

MAFs egen hemsida – www.mafmalmo.se

Sedan juni 2014 är föreningen ansluten till Anhörigas Riksförbund, AHR. Förbundet bevakar och driver anhörigfrågorna nationellt.

Hur arbetar föreningen?

MAF driver en stöd- och rådgivningsverksamhet i föreningens lokal i Limhamns Folkets Hus. Hit kan alla, även ni som inte hunnit bli medlemmar, ringa och ställa frågor angående vård- och omsorg i Malmö Stad.

MAFs anhörigrådgivare bistår vid vårdplaneringar och möten med olika beslutsfattare inom vård- och omsorg, informerar främst äldre och anhöriga om deras rättigheter samt hjälper till med skrivelser och överklagan till olika instanser.

Vi lyssnar och försöker vara ett stöd till dem som behöver någon att prata med. Vi hjälper till att starta olika anhöriggrupper, även på vårdboenden.

När vår kunskap inte räcker till så kontaktar vi olika experter exempelvis geriatriker, andra ideella föreningar,  jurister, demenssjuksköterskor, dietist eller personer med lång erfarenhet av vård och omsorg.

MAF arrangerar föreläsningar och debatter, uppvaktar politiker och deltar i det offentliga samtalet.

MAF informerar på Malmö högskola, Lunds Universitet, på olika vårdutbildningar samt tar emot och berättar för studenter på olika nivåer om föreningen, anhörigperspektivet, om äldre och om stöd till anhöriga.

MAF har bl.a.  representanter i Malmös FoU-enhet för äldrefrågor,  CASE-brukarråd vid Lunds Universitet och rad olika projekt som berör äldre, multisjuka eller anhöriga.

Några profilfrågor:

Under många år har MAF krävt bättre bemanning, utbildning och anpassade boenden inom äldreomsorgen och vi är aktiva i debatten kring de här frågorna.

Som medlem i föreningen får du:
• Tidningen Vi Anhöriga 4 nr/år
• MAF-info, vårt eget informations blad
• Medlemskap i Anhörigas Riksförbund, AHR
• Föreläsningar och Debatter
• Erfarenhetsutbyte (Anhöriggrupper) och stöd
Allt detta för bara 175 kr/år

Medlemskap – Tillsammans kan vi!
Hjälp oss att stödja vår viktiga verksamhet med DITT medlemskap.

Årsavgift: 175 kr medlem, 50 kr för övriga familjemedlemmar
Bankgiro: 5081-8343     OBS: Nytt bankgiro

 

Kontaktuppgifter:
MAFs expedition:
 Eva Wiman, Anhörigrådgivare
Linnégatan 61, 216 14 Limhamn
040-51 15 62
maf-malmo@telia.com

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>