LÄNKAR

Länkar som kan vara användbara


Malmö KommunSamordnad individuell plan, SIP - för äldre

När man har behov av stöd från flera vårdgivare kan man planera behoven genom SIPSocialstyrelsen - Frågor och svar om SIPGod man och FörvaltareÖverförmyndaren - Malmö StadFramtidsfullmakt - Lag (2017:310)1177 Vårdguide

Fakta och råd - Senior

 


IVO - Inspektionen för vård och omsorg

OBS: Innan man kontaktar IVO ska man först lämna synpunkter till verksamheten som          man fått hjälp/vård från. Därefter måste vänder man sig till Patientnämnden om det gäller sjukhus eller primärvård samt Förtroendenämnden om det gäller Malmö kommun. 


  Patientnämnden - lämna synpunkt om du eller din närstående inte är nöjd med vården.


  Förtroendenämnden i Malmö - lämna synpunkter om kommunens vård och omsorg.Socialstyrelsen - Stöd till AnhörigaSocialstyrelsens Nationella RiktlinjerAlzheimer Sverige - rikstäckande organisation för människor med svåra kognintiva hjärnsjukdomar samt deras anhörigaSvenskt DemenscentrumDemensförbundet - "ett handikappförbund som arbetar för att förbättra förhållanden för demenssjuka och deras anhöriga"AHR - Anhörigas riksförbundAfasi - språksvårigheter som orsakats av skada på hjärnanCancerkompisar - hitta en kompis, någon som har samma

erfarenheter som duDHR - förbundet för ett samhälle utan rörelsehinderFixartjänst i MalmöKunskapscentrum Geriatrik - Region SkåneJourhavande medmänniskaLawline - Enkel juridikMyndighet för delaktighetNkA, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga - samlar fakta om anhörigaParkinsonförbundetPatientPerspektivReumatikerförbundetSKL - Sveriges Kommuner o LandstingStrokeförbundetSveriges Dövas RiksförbundUnga Anhöriga - stöd och hjälp till unga anhöriga som på något sätt drabbatsÅterhämtningskonsult inom psykiatrin Jouanita TörnströmÄldrecentrum, forskning och utvecklinAnhörig Skåne