LÄNKAR

Länkar som kan vara användbara

 

 

Malmö Kommun

 

 

Samordnad individuell plan, SIP - för äldre

När man har behov av stöd från flera vårdgivare kan man planera behoven genom SIP

 

 

Socialstyrelsen - Frågor och svar om SIP

 

 

God man och Förvaltare

 

 

Överförmyndaren - Malmö Stad

 

 

Framtidsfullmakt - Lag (2017:310)

 

 

1177 Vårdguide

Fakta och råd - Senior

 

IVO - Inspektionen för vård och omsorg

- ska genom tillsyn och prövning bidra till en säker

vård och omsorg i enlighet med lagar och andra föreskrifter

 

 

Socialstyrelsen - Stöd till Anhöriga

 

 

Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer

 

 

Alzheimer Sverige - rikstäckande organisation för människor med svåra kognintiva hjärnsjukdomar samt deras anhöriga

 

 

Svenskt Demenscentrum

 

 

Demensförbundet - "ett handikappförbund som arbetar för att förbättra förhållanden för demenssjuka och deras anhöriga"

 

 

AHR - Anhörigas riksförbund

 

 

Afasi - språksvårigheter som orsakats av skada på hjärnan

 

 

Cancerkompisar - hitta en kompis, någon som har samma

erfarenheter som du

 

 

DHR - förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

 

 

Geriatrik - SUS Region Skåne

 

 

Jourhavande medmänniska

 

 

Myndighet för delaktighet

 

 

NkA, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga - samlar fakta om anhöriga

 

Parkinsonförbundet

 

 

PatientPerspektiv

 

 

 

Reumatikerförbundet

 

 

 

Strokeförbundet

 

 

Sveriges Dövas Riksförbund

 

 

Unga Anhöriga - stöd och hjälp till unga anhöriga som på något sätt drabbats

 

 

Återhämtningskonsult inom psykiatrin Jouanita Törnström

 

 

Äldrecentrum, forskning och utvecklin

 

 

Anhörig Skåne