Hem

Malmö Anhörigförening

MAF

Malmö Anhörigförening MAF, är en ideell, opolitisk och oberoende förening som främst arbetar för äldres och anhörigas rättigheter inom omsorgen i kommun, region och primärvård.

Så arbetar MAF

MAF driver en stöd- och rågivningsverksamhet i föreningens lokal i Limhamns Folkets Hus. Hit kan alla ringa och ställa frågor angående vård- och omsorg i Malmö.

MAFs anhörigrådgivare bistår vid vårdplaneringar och möten med olika beslutsfattare inom vård- och omsorg, informerar främst äldre och anhöriga om deras rättigheter samt hjälper till med skrivelser och överklagande till olika instanser.