ArkivVi vill påminna alla våra medlemmar att det är dags att betala in årets medlemsavgift via bankgiro eller Swish

Årsavgiften är 175 kr per medlem eller 225 kr för familj på samma bostadsadress. 

Bankgiro: 5081-8343
Swish: 123 114 38 74
2020-09-16
Socialstyrelsen har lagt upp en a
nalys av det tillfälliga förbudet mot besök inom särskilda boendeformer för äldre.
Läs anlysen i sin helhelt på socialstyrelsens hemsida:


https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-9-6902.pdf


**********************************************************************************************************************************

2020-09-15
Regeringen har beslutat att besöksförbudet på landets äldreboenden ska upphöra från 1 oktober 2020.

Mer information i länken nedan:

https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/september/besoksforbud-pa-aldreboenden-havs

*********************************************************************************************************************************
2020-09-03

Besöksförbud på boenden

Regeringen införde nationellt besöksförbud på äldreboenden från och med den 1 april. Detta har förlängts i omgångar, senast till den 31 september 2020. Därför är det sedan den 1 april i år förbjudet att besöka våra verksamheter där äldre bor eller vistas.

Läs mer på Malmö stads hemsida


**********************************************************************************************************************************
2020-03-31
Totalt besöksförbud på alla äldreboenden från och med 1 april 2020

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april. 

Undantag mot förbudet kan ges i enskilda fall om det finns särskilda omständigheter och om risken för spridning av coronaviruset är liten.


**********************************************************************************************************************************

2020-04-09

Malmö anhörigförening tar emot många samtal i coronatider

Hör intervjun på Sveriges Radios hemsida.


2019-01-08

Vårdlarmet: Brister sopas under mattan

Läs hela artikeln på Expressen


 

Politikern efter vårdlarmet: ”Det är helt oacceptabelt”

Läs hela artikeln på Expressen

 

 

 

2018-10-17

Anhörigforum, Kungsgatan 13, Hörsalen

Har du synpunkter eller frågor kring Malmös stöd till anhöriga så kom och träffa ansvariga politiker, förvaltningsdirektör Gisela Green och anhörigkonsulenter.

Ett forum för delaktighet och samverkan kring anhörigfrågor.

Anmäl dig till Ann-Christin Heimer 040-34 49 34 eller ann-christin.heimer@malmo.se

 

 

2017-10-02--07

För hopp och kunskap - Anhörigveckan 2017

För första gången arrangerades 2017 Malmö Anhörigvecka, i samverkan mellan Malmö Anhörigförening MAF och Malmö kommun. Anhörigveckan är till för dig som vill veta mer om vad det innebär att vara anhörig och vilket stöd man kan få från kommunen eller från ideella föreningar/organisationer och andra verksamheter.

 

Hjälper du någon som har svårt att klara vardagen på egen hand? Det kan vara på grund av missbruk, psykisk ohälsa, långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller för att man är äldre. Du räknas då som anhörig. I år ville Malmös Anhörigförening, MAF, tillsammans med Malmö stad lyfta den nationella anhörigdagen under en hel vecka med roliga och intressanta aktiviteter runt om i Malmö 2 till 7 oktober.

 

Totalt handlade det under årets anhörigvecka om cirka 60 aktiviteter, bland annat hade föreningar öppna hus runt om i Malmö. Alla kunde prova på fysiska aktiviteter, ta del av kulturella inslag eller gå på filmvisning och mycket mer.

På Nationella Anhörigdagen 6 oktober uppmärksammades Anhörigas Riksförbund, AHR, med kaffedrickning och speciell kaka på mötesplatserna runt om i Malmö.

– Nästan alla blir anhörig någon gång i livet. Är man anhörig och kanske befinner sig i en svår situation så hoppas jag att man ska känna sig lite bekräftad. Jag hoppas att veckan ska bidra till ny kunskap och kanske lite hopp, säger Karin Skogmark anhörigkonsulent.

 

Många Malmöbor hjälper, stödjer eller lever nära någon som har svårt att klara vardagen på egen hand. Det kan vara en släkting eller god vän, ung eller gammal. Anhörigrollen kan vara mycket krävande och inträda utan förvarning. Många anhöriga saknar dessutom information om vilket stöd som finns. För att informera om detta har MAF med Eva Wiman i spetsen tagit initiativet till den första Anhörigveckan i Malmö.

 

– Rollen som Anhörig är frivillig, men riktigt så enkelt är det inte när någon drabbas av besvär. Jag som anhörig vill bli bemött på ett respektfullt sätt, bli lyssnad på och ses som en resurs och samarbetspartner.

 

En viktig roll MAF har är att synliggöra anhöriga och deras egna behov inom anhörigskapet och Anhörigveckan är ett steg att göra det, säger Eva Wiman från MAF.

 

 

Programmet för veckan finns under veckodagarna.

2017-07-16

-Alla blir anhöriga någon gång i livet

 Vi lyssnar på dig, vi stödjer dig, vi hjälper dig när det brister i omsorgen!

Vi hjälper dig med konkreta råd utifrån hela familjens rättigheter!

 

Kommunen skall enligt socialtjänstlagen (SoL) 5 kapitlet  10 § erbjuda stöd till dig som anhörig.

Rollen som anhörig är frivillig så länge du själv önskar.