Bli medlem

Medlemsskap


Du kanske är anhörig, har varit anhörig eller känner någon i din omgivning som är det. Vill du engagera dig för en viktig sak och göra skillnad är du alltid välkommen att bli medlem.


Som medlem i föreningen får du:

  • möjlighet till telefonrådgivning och samtalsstöd
  • konkreta råd och stöd med utgångspunkt från dina rättigheter
  • hjälp i kontakter med vårdgivare och beslutsfattare
  • stöd vid vårdplanering eller olika möten exempelvis SIP (Samordnad Individuell Plan)
  • råd och hjälp vid överklagande av beslut/anmälan till tex IVO - Inspektionen för Vård och Omsorg
  • erbjudan att ingå i en av MAFs erfarenhetsgrupper och träffa andra anhöriga
  • delta i föreningens möten och aktiviteter
  • MAF-info, föreningens eget informationsblad


Skänk en gåva

Stöd vår verksamhet genom att skänka en gåva. Gåvan du vill skänka kan sättas in på MAFs bankgiro och märkas med "Gåva"

Bli medlem


Fyll i formuläret nedan och betala in medlemsavgiften, antingen via bankgiro eller Swish. Glöm inte att märka betalningen med ditt namn. Har du frågor kring medlemskapet är du varmt välkommen att ringa expeditionen eller kontakta oss via e-post. 


Årsavgift:
175 kr per medlem eller
225 kr för familj på samma bostadsadress.

Bankgiro: 5081-8343
Swish: 123 114 38 74


Skicka e-post: maf-malmo@telia.com
 
 
 
 
 

Så hanterar vi personuppgifter


Den 25 maj 2018 blev den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR, lag i Sverige.

Här följer info om hur vi behandlar personuppgifterna om våra medlemmar:


Till vad använder vi dina personuppgifter?

  • Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  • Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex stöd. Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.


Läs mer om dina rättigheter hos Datainspektionen.