LÄNKAR

PatientorganisationerMalmö KommunSamordnad individuell plan, SIP - för äldre ?

När man har behov av stöd från flera vårdgivare kan man planera behoven genom SIPSocialstyrelsen - stöd till anhöriga ?


Socialstyrelsen - Nationell vägledning SIPGod man och FörvaltareÖverförmyndaren - Malmö StadFramtidsfullmakt - Lag (2017:310)1177 Vårdguide

Fakta och råd - Senior

 


IVO - Inspektionen för vård och omsorg

OBS: Innan man kontaktar IVO ska man först lämna synpunkter till verksamheten som          man fått hjälp från och/eller till Patientnämnden.


  Patientnämnden - lämna synpunkt om du eller din närstående inte är nöjd med vården.


Tipsa IVO
Via denna länk tar IVO emot tips om risker och brister inom vård och omsorg - som har hänt eller riskerar att hända.


Socialstyrelsen - Stöd till Anhöriga ?Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer ?Svenskt DemenscentrumDemensförbundet - "ett handikappförbund som arbetar för att förbättra förhållanden för demenssjuka och deras anhöriga"AHR - Anhörigas riksförbundAfasi - språksvårigheter som orsakats av skada på hjärnanCancerkompisar - hitta en kompis, någon som har samma

erfarenheter som duDHR - förbundet för ett samhälle utan rörelsehinderFixartjänst i MalmöKunskapscentrum Geriatrik - Region SkåneJourhavande medmänniskaLawline - Enkel juridikMind ?Myndighet för delaktighetNkA, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga - samlar fakta om anhörigaParkinsonförbundetReumatikerförbundetSKL - Sveriges Kommuner o Landsting ?StrokeförbundetSveriges Dövas RiksförbundUnga Anhöriga - stöd och hjälp till unga anhöriga som på något sätt drabbatsÄldrecentrum, forskning och utvecklinMalmö Stad Anhörigstöd ?