Om oss

Stöd och råd 

Malmö Anhörigförening, MAF, är en ideell, opolitisk och oberoende förening som främst arbetar för äldres och anhörigas rättigheter inom omsorgen i kommun, region och primärvård.


MAF driver en stöd- och rågivningsverksamhet i föreningens lokal i Limhamns Folkets Hus. Hit kan alla ringa och ställa frågor angående vård- och omsorg i Malmö.

Detta gör vi


Vi lyssnar och försöker vara ett stöd för dem som behöver någon att prata med. Vi har ett stort kontaktnät av sakkunniga personer med lång erfarenhet av vård och omsorg som hjälp i svåra frågor. Förutom handfast hjälp arbetar vi också med fortbildning och opinionsbildning.


Vårdplanering och möten


Våra anhörigrådgivare bistår vid vårdplaneringar och möten med olika beslutsfattare inom vård- och omsorg. Vi informerar främst äldre och anhöriga om deras rättigheter samt hjälper till med skrivelser och överklagande till olika instanser.

Utbildar och föreläser


MAF informerar på olika utbildningsenheter som inriktar sig mot omsorgen samt tar emot studenter på olika nivåer för diskussion om vår verksamhet med utgångspunkt från anhörigperspektivet.

Vi arrangerar även föreläsningar, debatter och deltar gärna i det offentliga samtalet.

Samverka med oss


MAF samarbetar gärna och mycker med andra ideella föreningar och förbund och med kommun, primärvård och region kring äldreomsorgsfrågor. En förutsättning för att utveckla omsorgen är dokumenterade möten/träffar och vi ser gärna att man använder anhörigstrategi eller riktlinjer för anhöriga/närstående vid diskussioner.